Koruge ve Drenaj BorularĂ˝

Mardin Boru, Koruge Borular TS EN 13476-3 standardĂ˝na göre SN 4 ve SN 8 olarak iki sĂ˝nĂ˝fta üretilmektedir,Yüksek yoĂ°unluklu politetilen hammadde kullanĂ˝larak 100 mm'lik çaptan 800 mm'lik çapa kadar üretilmektedir.

Koruge Borular kanalizasyon ve kablo sistemlerinde kullanĂ˝lan diĂ°er borulara göre birçok avantaja sahiptir.

Koruge BorularĂ˝n özellikleri

  • SĂ˝zdĂ˝rmaz
  • DayanĂ˝klĂ˝dĂ˝r
  • Ýþçilikten Tasarruf SaĂ°lar .
  • Uzun YĂ˝llar DayanĂ˝r
  • Ekonomiktir

AÞýnma Direnci

Koruge Borular: akýÞkan içindeki partiküilere karÞý doĂ°ada en az aÞýnmaya maruz kalan malzeme HDPE (Yüksek YoĂ°unluklu Polietilen)'den imal edilmiĂž borulardĂ˝r.

Halka EsnekliĂ°i

Mardin boru Koruge BorularĂ˝n üretildiĂ°i hammaddenin elastikiyeti çok yüksektir. Bu nedenle Koruge Borular darbeleri absorbe etme özelliĂ°i ve esnekliĂ°i sayesinde zemin hareketlerinden etkilenmezler Toprak altĂ˝na döĂženen boru sistemleri çalýÞtĂ˝klarĂ˝ süre içinde trafik yükü, toprak kaymasĂ˝, deprem hareketleri gibi farklĂ˝ ve deĂ°iĂžken yüklere, darbeye maruz kalmaktadĂ˝r. Sert borular üzerine gelen ani yüke, darbeye karÞý esneme kabiliyeti olmadýðý için dayanamamakta, kĂ˝rĂ˝lmakta veya çok kĂ˝sa sürede yĂ˝pranmaktadĂ˝r.

Mardin boru Koruge Borular esnek yapĂ˝larĂ˝ sayesinde üzerlerine gelen yükleri boru çevresine homojen Ăžekilde daĂ°Ă˝tarak karÞýlĂ˝klĂ˝ iki nokta arasĂ˝nda sĂ˝kýÞmaya engel olurlar. Darbe emici bir yastĂ˝k gibi çalýÞan Koruge Borular, üzerindeki ani yük kalkĂ˝nca tekrar esneyerek eski halini alĂ˝rlar. Bu nedenle toprak hareketleri ve depremlerin olduĂ°u bölgelerde vazgeçilmez bir seçenektir.

Mardin boru Koruge Borular %30'a kadar esneme payýna sahiptir

TaÞýma ve Stoklama Kolaylýðý

Mardin Koruge BorularĂ˝n hafif ve darbe direnci yüksek olmasĂ˝ndan dolayĂ˝ teleskopik ve üst üste istiflenerek nakledilmesi ve stoklanmasĂ˝ mümkündür. Koruge borular büyük çaptan küçük çapa doĂ°ru iç içe istiflenebildiĂ°i için alandan, zamandan, taÞýma ve stoklamadan ciddi maliyet avantajlarĂ˝ saĂ°lanĂ˝r. Küçük çap borularda ise her hangi bir aktarma ve yükleme ekipmanĂ˝na Ýhtiyaç olmaksĂ˝zĂ˝n taÞýma ve stoklama kolayca yapĂ˝labilir.

 

 

 

Anasayfa Kurumsal Ürünler Haberler Download Ý.K. WebMail Ýletiţim   Vizyon Reklam / VRA
Mardin Boru Zafer Ýnţaat ve Tefirom Group Ortaklýđýdýr.